Verificari nedistructive a comportarii in exploatare a constructiilor

 SC LCB SA realizeaza incercari si emite rapoartele corespunzatoare pentru verificari nedistructive si a comportarii în exploatare a constructiilor:

Determinarea estimativa a rezistentei betonului din lucrare cu sclerometrul Schmidt conform C26/85 si SR EN 12504-2;

Incercari cu metoda ultrasonica de impuls pentru determinarea proprietatilor elasto-dinamice ale betonului, a defectelor din elemente sau structuri, a rezistentei la compresiune  a betonului din lucrare, a omogenitatii betonului in lucrare, modificarea structurii betonului sub actiunea agentilor chimici sau fizici agresivi sau sub actiunea solicitarior mecanice;(conform C26/85 si SREN 12504-4)

Incercarea betonului prin metoda nedistructiva combinata pentru determinarea rezistentei betonului în structuri si elemente de constructii, determinarea omogenitatii betonului precum si a zonelor în care s-a turnat un beton necorespunzator în elementele de constructii, determinarea gradului de compactare.
(conform C26/85, SR EN 12504-2, si SR EN 12504-4)

Incercari de defectoscopie pentru determinarea defectelor ascunse ale betonului cu ajutorul ultrasunetelor ( identificarea golurilor, fisurilor sau rosturilor de turanre, adâncimea startului de beton degradat prin incendiu, înghet sau actiuni agresive, cuiburi de segregare sau betoane macroporoase) conform C26/85 si SR EN 12504-4;

Determinarea parametrilor de armare a elementelor de beton armat prin pachometrie si metoda electromagnetica ( directie, strat de acoperire, diametre) conform Ghid GE 040-2001.